» گالری ۲۶

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.gallery-26.com

خرداد

گالری ۲۶


فاخته شمسیان

ازخ

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 12 خرداد 1395

گالری ۲۶


زهره حاتمی پور

اکنون اینجایم

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 2 تیر 1395