» گالری ژاله

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر | کوچه نوشهر | پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری شنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری ژاله

کیوریتور: حمید زارع


مصطفی ترابی، نجمه جعفری زادگان، حمید زارع، شیوا زمانفر ، رعنا شایان، حدیثه شایگان، میلاد شریفی زاد، الناز صباغپور، عالیه عابدینی، سعیده مرتضوی، افسانه مظفر نژاد هما همایونی

جستار

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 11 تیر 1397

شهریور

گالری ژاله

کیوریتور: محمود مکتبی


سابو ریکا

فراتر از درون

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 26 مرداد 1397

پایان : 16 شهریور 1397