» گالری وارطان

گالری وارطان

گالری وارطان

میدان فلسطین | خیابان طالقانی غربی | پلاک514 | خانه وارطان | تلفن : 66963018

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه : 16 تا 21

گــالری شنبه ها تعطیل است

آبان

گالری وارطان


مهدی راحمی

تراس

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 11 آبان 1397

پایان : 28 آبان 1397