» گالری هپتا

گالری هپتا

گالری هپتا

ایرانشهر | ضلع غربی خانه هنرمندان | بعد از شاداب | بن‌بست نیکوشهر | پلاک 3 | زنگ اول | تلفن : 88309940

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.heptagallery.com

مهر

گالری هپتا


اکبر ملکی

خانه آفتاب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 11 مهر 1397

گالری هپتا


سینا داوری، سها اسدی، صدرا باقری

تریپل

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 27 مهر 1397

پایان : 2 آبان 1397

آذر

گالری هپتا


ژیلا مینایی

لحظه ای نزدیک

نمایشگاه انفرادی عکس
(طبقه اول)

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 21 آذر 1397

گالری هپتا


رضا خدادادی

نور،سایه، تاریکی

نمایشگاه انفرادی عکس و ویدئو
(طبقه دوم)

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 21 آذر 1397