» گالری هپتا

گالری هپتا

گالری هپتا

ایرانشهر | ضلع غربی خانه هنرمندان | بعد از شاداب | بن‌بست نیکوشهر | پلاک 3 | زنگ اول | تلفن : 88309940

ساعات بازدید : یکشنبه تا چهارشنبه: ۱۱ تا 8

پنجشنبه و جمعه: 4 تا 8 گالری شنبه ها تعطیل است. www.heptagallery.com

اردیبهشت

گالری هپتا


طناز توسلی

نگران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 12 اردیبهشت 1397

گالری هپتا

هنربان: علیرضا گلدوزیان


زنده ام که روایت کنم

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 12 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری هپتا


یاسمن تمیزکار، شقایق رئوفی فاخته شمسیان، محمد شیروانی داوود طیموج، محمد علیزاده سارا قدس، نجمه کزازی، مهسا محمدی، امین معظمی، قادر منصوری، امیر نصیری صدرا وجدانی

خیامی؛ نمایشگاهی در یادبود جهان خیام

نمایشگاه گروهی چندرسان های

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 9 خرداد 1397