» گالری هپتا

گالری هپتا

گالری هپتا

ایرانشهر | ضلع غربی خانه هنرمندان | بعد از شاداب | بن‌بست نیکوشهر | پلاک 3 | زنگ اول | تلفن : تلفن : 88309940

ساعات بازدید : 4 تا 8 عصر

www.heptagallery.com

شهریور

گالری هپتا


ندا شعاعی

۲۶ مارچ ۱۹۷۶

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا

گشایش : ۲۶ مرداد 1397

پایان : 7 شهریور 1397

گالری هپتا

به انتخاب : مهدی وثوق نیا


فرهاد منطق زهرا رضی محمد شاه حیدری زهرا شاهچراغی سروش نعیمی ذاکر

نگاه میدانی ، میدان امام حسین، 1395

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 9 شهریور 1397

پایان : 14 شهریور 1397