» گالری هور

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 | گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

مهر

گالری هور


هدی بلوری

دورترين نگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 مهر 1395

پایان : 2 آبان 1395

آبان

گالری هور


فرشید ملکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آبان 1395

پایان : 25 آبان 1395

آذر

گالری هور


نصرت الله مسلمیان

نمایشگاه انفرادی سیلک اسکرین

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 23 آذر 1395