» گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

خیابان آفریقا | کوچه نیلوفر | پلاک 7 | تلفن : 22013178 , 22013179 | نمابر : 89787338

ساعات بازدید : 3 تا 8 عصر

جمعه 4تا 8 عصر گالری همه روزه باز است.

تیر

گالری ماه مهر


آرمیتا یورتچی، علیرضا بیداری مجید عیوضی، شینا خراسانی علیرضا رضایی، عاطفه مراثی مریم مقدم

هفت منظر

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 15 تیر 1397

پایان : 1 مرداد 1397

مرداد

گالری ماه مهر


هوناز آفاقی، محجوب ظهوریان، آناهیتا محبعلی، علی قطبی، حمید خیام زاده

آبی زرد قرمز

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 مرداد 1397

پایان : 22 مرداد 1397

شهریور

گالری ماه مهر

کیوریتور : یعقوب عمامه پیچ


آرزو لطفی ،ارمغان عباسی ،آیدا حسینیان ،حسام یاوری ،صنم آفتابگرد ،صونا یدالهی ،عاطفه قیصری ،گیتا قاضی ،نادیا یادگاری

طراحی مدرن

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 2 مهر 1397