» گالری شلمان

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

دی

گالری شلمان


بهروز بقایی

ا..،عکاشی

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 8 دی 1395

بهمن

گالری شلمان


حمید دانش پژوه

قدم یک شهرساز

نمایشگاه انفرادی اسکیس طراحی شهری

گشایش : 22 بهمن 1395

پایان : 27 بهمن 1395

اسفند

گالری شلمان


ساره آزیدهاک، فوژان امیری،سارا نوری

زیور آلات

نمایشگاه گروهی زیور آلات

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 11 اسفند 1395