» گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 تا 7

جمعه ها: 4 تا 8 گالری دوشنبه ها تعطیل می باشد. www.seyhounartgallery.com

اردیبهشت

گالری سیحون ۱


افشين باقری

خزينه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 12 اردیبهشت 1397

گالری سیحون ۱


منصور نصرت نظامی

پيله, هنر دگرديسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397