» گالری سهراب

گالری سهراب

گالری سهراب

خیابان سمیه | بین مفتح و رامسر | شماره ۱۴۲ | تلفن : ۸۸۳۴۹۰۷۶

ساعات بازدید : همه روزه 11 تا 8 شب

جمعه ها : 4 تا 8 شب گالری یکشنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری سهراب


علی سلطانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 18 اردیبهشت 1397

گالری سهراب


هادی لباف

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 1 خرداد 1397