» گالری سایه

گالری سایه

گالری سایه

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه سیزدهم | پلاک 21 | تلفن : 88329833 | 88827886 | 88321297

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه : 11 تا 8 شب

جمعه: 5 تا 9 شب گالری پنج شنبه ها تعطیل است.

تیر

گالری سایه


سینا نظیری حسی نپور

نابهنگامی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 6 تیر 1397

گالری سایه


جواد وطندوست

شور رهایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 13 تیر 1397

گالری سایه


افسانه مسگرزاده

شرابه های یک ذهن رنگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 تیر 1397

پایان : 27 تیر 1397

گالری سایه

نمایشگاه‌گردان: علی میراسماعیلی


الهه زکوی، معصومه شصتی، ماه نو شیرزاد، بنفشه عرشی، هاجر کربلائی

روزمرگی های معاصر، فصل اول: کجواج ها

نمایشگاه گروهی عکس و چیدمان

گشایش : 29 تیر 1397

پایان : 3 مرداد 1397

شهریور

گالری سایه


عکس: مهدی شاد یزاده | آهنگ ساز: مهسا سیاوشی | پیانیست: سیاوش دمیریان

فتح باغ

نمایشگاه گروهی عکاسی
و اجرای موسیقی

گشایش : 2 شهریور 1397

پایان : 7 شهریور 1397

گالری سایه


مهری موسوی منفرد

محبوس در زمان

نمایشگاها نفرادی مجسمه

گشایش : 9 شهریور 1397

پایان : 14 شهریور 1397

گالری سایه


فرهاد جاوید

عکس تیاتر

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 16 شهریور 1397

پایان : 21 شهریور 1397