» گالری دی

گالری دی

گالری دی

خیابان ولیعصر | روبروی پارک ملت | خیابان عاطفی | شماره 130 | تلفن : 22059323 | فکس : 26219708

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.dayartgallery.com

دی

گالری دی


مریم خیری

خودنگاره ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 26 دی 1393