» گالری دنا

گالری دنا

گالری دنا

میدان فردوسی | خیابان سپهبد قرنی | بعد از چهارراه طالقانی | کوچه سوسن | پلاک4 | تلفن : 88931744

ساعات بازدید : 16 تا 20

www.denagallery.com

مهر

گالری دنا

حمید جانی پور


مدیراجرایی: امیر طباطبایی

در این مکان پلاک شما قیچی می شود

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 16 مهر 1397

آبان

گالری دنا

کیوریتور: احسان ارجمند


احسان ارجمند ، فاطمه پاشا ، عنایت سیگارودی ، مریم فرهنگ

این زمان متورم

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 4 آبان 1397

پایان : 14 آبان 1397