» گالری اُ

گالری اُ

گالری اُ

خیابان ویلا (نجات الهی) | کوچه خسرو | پلاک ۴۶ | تلفن : 88922028

ساعات بازدید : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲ تا ۸ | جمعه ۴ تا ۹

گالری شنبه ها تعطیل است.

دی

گالری اُ


شیرین صباحی

شکل روان شکل دورو

نمایشگاه انفرادی چیدمان، ویدیو

گشایش : 3 دی 1395

پایان : 14 دی 1395

گالری اُ


مونا امت علی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 28 دی 1395

بهمن

گالری اُ


محمدرضا میرزایی

دوباره یکبار دیگر

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 12 بهمن 1395

گالری اُ


غزال خطیبی

ضمیمه های سرگردان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 26 بهمن 1395

اسفند

گالری اُ


زهرا قراخانی

وقفه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اسفند 1395

پایان : 17 اسفند 1395

گالری اُ


فهرست ۲

آثار روی کاغذ
با همکاری اشکان صانعی
نمایشگاه گروهی

گشایش : 20 اسفند 1395

پایان : 14 فروردین 1396