» گالری آریا

گالری آریا

گالری آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 14 تا 20 | افتتاحیه و جمعه ها: 16 تا 20

گالری همه ی روزها باز است | www.ariagallery-artclasses.com

مهر

گالری آریا


بابک جوادزاده، سودابه وطن پرست،حمید قزل لو، محسن عباسی،رها مژده، سید محمد رضا تکیه، سید محمد مروج

ولیعصر ؛ پوشه اول

نمایشگاه گروهی عکاسی

گشایش : 20 مهر 1397

پایان : 7 آبان 1397

آبان

گالری آریا


حمید رحمتی

بدون شرح

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 آبان 1397

پایان : 20 آبان 1397

گالری آریا


عبدالناصر گیو قصاب

حیات

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 25 آبان 1397

پایان : 6 آذر 1397