» والی

والی

والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.valiartgallery.com

اردیبهشت

والی


کیهان خلیلی فرد

پر

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 9 اردیبهشت 1393

والی


صبا ایمانی، فتانه فروغی، امیر سری گلرنگ ، یسری مجتهدی، جانان نوذری

چشمه

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 23 اردیبهشت 1393

والی


حامد صدر ارحامی

شاه مهره

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 5 خرداد 1393

خرداد

والی


فاطمه ابراهیمی، سهیلا نوروزی

بچه های کار

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 3 تیر 1393