» گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

گالری سیحون ۱

خیابان وزرا | خیابان چهارم | پلاک 11 | تلفن : 88102422 | تلفکس :88711305

ساعات بازدید : شنبه تا پنجشنبه: 11 صبح تا 7 عصر | جمعه: 4 تا 8 عصر

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.seyhounartgallery.com

مهر

گالری سیحون ۱


زیبا پشنگ

بگذار نفس بکشم

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 16 مهر 1393

گالری سیحون ۱


فریش البرزکوه، علی موسوی زاده، امیر موسوی زاده

جواهر در مقام مجسمه 2

نمایشگاه گروهی مجسمه های پوشیدنی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 30 مهر 1393

آذر

گالری سیحون ۱


نمایش آثار کامبیز درم بخش

هنر و هنرمند

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 12 آذر 1393

گالری سیحون ۱


سیوا شهباز

حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 26 آذر 1393