» گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

دی

گالری زیرزمین دستان


زهرا نوایی

فلانی و بهمانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 9 دی 1394

گالری زیرزمین دستان


سوگل کاشانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 19 دی 1394

گالری زیرزمین دستان


امین منتظری

ماجرای شماره 2

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 10 بهمن 1394

بهمن

گالری زیرزمین دستان


صدرا بنی اسدی

مرد عمل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 24 بهمن 1394

گالری زیرزمین دستان


آیدین خانکشی پور

بیگانه

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 8 اسفند 1394

اسفند

گالری زیرزمین دستان


پی بک

ابرکان (پیدایش)

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 اسفند 1394

پایان : 14 فروردین 1395