» گالری والی

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان شهید خدامی | پلاک 72 | تلفن : ٨٨٠٤٧٦٩٨

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه ها : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است | www.valiartgallery.com

بهمن

گالری والی


درسا بسیج، سیاوش حاتم، پرستو شابختی، سارا عموهاشم، حورا نعیمی، و آنیتا هاشمی مقدم

سطح مشترک

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 16 بهمن 1397

اسفند

گالری والی


نمایشگاه گروهی

باغ همیشه خزان

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 22 اسفند 1397