» گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.azadartgallery.com

دی

گالری طراحان آزاد


داوود دُرّا

پَس‌زمینه‌ی تَک‌رَنگ

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 5 دی 1397

گالری طراحان آزاد


احمد مرشدلو

بی نام

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 18 دی 1397

گالری طراحان آزاد


تکتم تجعفری صاحبی

فریاد گل سرخ

نمایشگاه انفرادی ویدئو، طراحی و چاپ

گشایش : 21 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

گالری طراحان آزاد


مریم شکرایی

تا تاریکی صبر کن

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 3 بهمن 1397

بهمن

گالری طراحان آزاد


هما خسروی

تشریح

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 بهمن 1397

پایان : 10 بهمن 1397

گالری طراحان آزاد


غزال رادپی

سیاه چاله

نمایشگاه انفرادی ویدئو

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 23 بهمن 1397

گالری طراحان آزاد


سمیرا اسکندرفر

هیچ مایی در کار نیست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 7 اسفند 1397