» دستان +۲

دستان +۲

دستان +۲

خیابان فرشته | پلاک 82 | طبقه 2 | تلفن : 26202419

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

آبان

دستان +۲


اردشیر محصص، احمد امین نظر، فریدون آو، فرشید مثقالی، طلا مدنی، علی اکبر صادقی، نیکزاد نجومی

دولت علیه ایران

نمایشگاه گروهی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 7 آذر 1394

آذر

دستان +۲


فرهاد گاوزن

طراحی های فرهاد گاو زن

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 28 آذر 1394