» گالری جرجانی

گالری جرجانی

گالری جرجانی

خیابان ولیعصر | بالاتر از پارک وی | کوچه خیام | پلاک ۴| زنگ ۱ | تلفن : 22668740

ساعات بازدید : 4:30 تا 8:30

گالری شنبه ها تعطیل است | www.jorjanigallery.com

مهر

گالری جرجانی


وجید امینی

بدون عنوان

نمایش انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 28 مهر 1393

آبان

گالری جرجانی


سام کلانتری

تن ها

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 11 آبان 1393

گالری جرجانی


فائز بهارلو

پرنده بودن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 26 آبان 1393

گالری جرجانی


احمدرضا ا کبری

I AM AKBARI

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 10 آذر 1393

آذر

گالری جرجانی


سالار جرجانی

خط ها نگاهم می کنند

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 24 آذر 1393