» آریا

آریا

آریا

خیابان ولی عصر | بالاتر از سه راه دکتر بهشتی | کوچه زرین | شماره 10 | تلفن : 88727083 | فکس: 88716401

ساعات بازدید : 2 تا 8

افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 گالری همه روزه باز است| www.ariagallery-artclasses.com

تیر

آریا


مهرین مختاری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی سرامیک

گشایش : 2 تیر1393

پایان : 10 تیر1393

شهریور

آریا

گرداننده: یدالله ولی زاده


ساناز ارمغان، آیدین انوشه، میلاد پروز، آرزو سیفی، سمیره عبدی، محمد علی پور، علی فرهنگ یار، لیلی قلم سیاه، سمیرا مرادی، زکریا مقبل، پریسا نارنجی

عنصر اول

نمایشگاه گروهی عکس تبلیغاتی

گشایش : 31 مرداد 1393

پایان : 7 شهریور 1393