برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری اُ | اِوا گروتام و هربرت اوگن ویگاند | نمایش دو نفره چاپ،حجم و چیدمان | بدون عنوان | ساعات بازدید: همه روزه 12 تا 18 | گشایش : 24 اسفند 1397 | پایان : 14 فروردین 1398

گالری دنا | کیوریتور: زهرا پاشایی | نمایشگاه گروهی کارت پستال | قاصدان کاغذی فراموش شده | گشایش : 24 اسفند 1397 | پایان : 28 اسفند 1397

رویداد

| گالری