برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری آ | هاجر رهگذر | نمایشگاه انفرادی نقاشی | ماضی مطلق | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 26 آذر 1397

گالری اُ | مونا امت علی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | بدون عنوان | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 28 آذر 1397

گالری ایوان | فربد مجلل مهر | نمایشگاه انفرادی | امتداد | گشایش : ۱۶ آذر 1397 پایان : 26 آذر 1397

گالری پل | محمدرضا فیروزه ای | نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی | | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 26 آذر 1397

گالری ژاله | نمایشگاه نقاشی کودکان هنرجویان افسون لاشایی به همراه اجرای موسیقی فرزین طهرانیان | نمایشگاه گروهی نقاشی | افسون کودکانه رنگ | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 23 آذر 1397

گالری ساربان | احمد وکیلی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | انعکاس ذهن | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 26 آذر 1397

گالری سایه | میکلاس یودله | نمایشگاه انفرادی عکس | کشور حل نشده | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 21 آذر 1397

گالری سیحون | حسین شناور | نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه | سلطان من | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 28 آذر 1397

گالری شیرین | محسن فولادپور | نمایشگاه انفرادی مجسمه | | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 28 آذر 1397

گالری شیرین | محمد مردی | نمایشگاه انفرادی برنز و بتن | خویش تن دار | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 28 آذر 1397

گالری گلستان | علی ترقی جاه | نمایشگاه نقاشی | | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 21 آذر 1397

گالری ماه مهر | کیوریتور: زرتشت رحیمی شهرام انتخابی، سیمین کرامتی، علی سلطانی تهرانی، محمود محرومی، شیرین عابدینی راد، نگار گرجی، مهسا الف ، بهنام کامرانی، سمانه مطلبی، مسعود حاج جعفر زاده و صالح تسبیحی | نگارخانه ماه مهر با همکاری گروه فرهنگی هامین نمایشگاه گروهی نیو مدیا | مدارِ بسته درباره‌ی امنیت | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 3 دی 1397

گالری ویستا | ستاره حسینی | نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان | ردِ گُلها | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 26 آذر 1397

گالری هپتا | ژیلا مینایی | نمایشگاه انفرادی عکس (طبقه اول) | لحظه ای نزدیک | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 21 آذر 1397

گالری هپتا | رضا خدادادی | نمایشگاه انفرادی عکس و ویدئو (طبقه دوم) | نور،سایه، تاریکی | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 21 آذر 1397

گالری هور | محمد فاسونکی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 30 آذر 1397

گالری هفت ثمر | هنرجویان آریو فرضی | نمایشگاه گروهی نقاشی | | گشایش : 16 آذر 1397 پایان : 23 آذر 1397

رویداد

| گالری