هفته | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری آتبین | شهاب طایفه مهاجر | نمایشگاه انفرادی چاپ دستی | و باد ، موج ، ستاره ، پرنده | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری آریا | بهارک امید فر، اشکان بهجو شهرزاد علیاری، نیکو نوریان | نمایشگاه گروهی جواهر سازی | برگزیدگان اولین فراخوان جواهر سازی هنری معاصر | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری اُ | محمد خلیلی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | سمتِ خاموش | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری ایوان | گردآورنده : فریدون آو | نمایشگاه گروهی نقاشی عکاسی و مجسمه | سیاه و سفید | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری دارگون | شادی اجباری، هيدا اسحاقى ملیحه اکبری، سپیده تقوایی هادی حیدری، شیوا خدیویان هما شعبانی، آتنا شمس، امیر حسین عالی، سارا علی نقيان محمد رضا فراهانی، ستاره گلستانی نیا، المیرا لکی، سوده محمد علی، محبوبه مصلحی پرستو ملکی، طاهره مولایی نگار نقوی، مليحه نوروزى، رضا يساولى، سمانه يوسفى | نمایشگاه گروهی طراحی | پرسه | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری زیرزمین دستان | فریدون آو, محسن احمدوند | | سهراب و زنبورها و گل و بلبل | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری سایه | رضا ستایش | نمایشگاه انفرادی نقاشی | سُداب | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری سیحون ۱ | افشين باقری | نمایشگاه انفرادی نقاشی | خزينه | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری طراحان آزاد | احمد عالی | نمایشگاه انفرادی عکس | بازیافت (2) | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری گلستان | سهراب پرواز | نمایشگاه عکس | | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری نگر | طاهره جنتی، سمیه سرافرازی ندا فروغ، مهسا ملکی، ماهیار چرمچی | نمایشگاه گروهی نقاشی های هنرجویان کارگاه ماهیار چرمچی | مرا آنیما صدا بزنید | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری نگاه | زهره حاتمی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | آرام گذر کن | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری والی | سمانه تاری | نمایشگاه انفرادی نقاشی | درباره نقاشی | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری وارطان | نمایشگاه گروهی طراحی | ناطق | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری ویستا | آرش فاتح برخواری | نمایشگاه انفرادی پیکره سازی | پدیدار شناسی روح | گشایش : 31 فروردین 1397

گالری هپتا | طناز توسلی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | نگران | گشایش : 31 فروردین 1397

رویداد

| گالری