برنامه هفته گالری های تهران | پیش نگاه

» هفته

هفته

| رویداد

گالری آ | مرتضا آکوچکیان، استودیو ۵۶ (پدرام حربی، علی افسرپور)، سعید انصافی، حبیب ایلون، کورش پارسانژاد، سیامک پورجبار، پیمان پورحسین، علی جهانشاهی، ابراهیم حقیقی، دامون خانجانزاده، رسول خسروی، هما دلورای، ایمان صفایی، بیژن صیفوری، مجید عباسی، آراد فرهادی، فواد فراهانی، سعید فروتن، آریا کسایی، مهدی کریم‌زاده، حسن کریم‌زاده، ساعد مشکی و علیرضا مصطفی‌زاده | با همکاری: مرتضا آکوچکیان و آراد فرهادی |کیوریتور : مجید عباسی | نمایشگاه گروهی | دوصفحه:تهران | پروژه طراحان و تصویرسازان | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 8 بهمن 1397

گالری آتبین | حمید جبلی | نمایشگاه انفرادی عکاسی | ماسوله 67 | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 9 بهمن 1397

گالری آریا | پوریا قره گوزلو | نمایشگاه انفرادی مجسمه و اینستالیشن | * | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 8 بهمن 1397

گالری الهه | افرا صفا | نمایشگاه انفرادی نقاشی | بدون عنوان | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 8 بهمن 1397

گالری اُ | امیر مخبر | نمایشگاه انفرادی نقاشی | بدون عنوان | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 9 بهمن 1397

گالری ایوان | کیوریتور: رامین شیردل | نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم | طعم زندگی | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 5 بهمن 1397

گالری ساربان | کیومرث هارپا | کیوریتور: محمدحسن حامدی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | خاطرات رنگ یافته | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 8 بهمن 1397

گالری سایه | سارا رشیدی | نمایشگاه انفرادی عکس | صدای سکوت | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 3 بهمن 1397

گالری سیحون | كامبيزدرم بخش | نمایشگاه انفرادی طراحی | طراحی های عمو كامبيز | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 10 بهمن 1397

گالری شلمان | گروه هنری اورنگ | کیوریتور: مهسا قاسمی و رضا شاه حسینی | نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشیخط | بگذار اتفاق بیافتد | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 3 بهمن 1397

گالری شیرین | فرزانه قدیانلو | نمایشگاه انفرادی آثار | جشن | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 10 بهمن 1397

گالری شیرین | هومن بابایی زاد | نمایشگاه انفرادی مجسمه | هزاران اکنون | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 10 بهمن 1397

گالری طراحان آزاد | مریم شکرایی | نمایشگاه انفرادی عکس | تا تاریکی صبر کن | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 3 بهمن 1397

گالری فرشته | حميد رضا اندرز،مهدی حسينی، مهرداد ختايی، منوچهر معتبر و الهام يزدانيان | نمايشگاه گروهی طراحی | نمايشگاه گروهی طراحان معاصر | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 9 بهمن 1397

گالری گلستان | سهیل بازرگانی | نمایشگاه عکس | * | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 3 بهمن 1397

گالری نگر | یلدا جمالی | نمایشگاه انفرادی نقاشی و کلاژ | همه گلهایم، ثمره باغ های توست | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 3 بهمن 1397

گالری ویستا | محمدرضا عرب خزائلی | نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان | افتادن | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 5 بهمن 1397

گالری ویستا + | مهناز حامدی | نمایشگاه انفرادی ترکیب مواد (عکس و دوخت) | زن و سوزن | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 5 بهمن 1397

گالری هفت ثمر | ابوالفضل لیره | نمایشگاه انفرادی نقاشی | * | گشایش : 28 دی 1397 | پایان : 3 بهمن 1397

رویداد

| گالری